TV Chanels
Реклама
Статична текстова реклама
Статична банерна реклама
Телевизионен рекламен клип
Динамични рекламни клипове
Изработка на рекламни текстове, баннерни апликации, видео клипове, flash презентации и други рекламни материали по поръчка.
КОНТАКТИ
ИНФОРМАЦИЯ
Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна.
Тук можете да намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато използвате сайт на EUROTVBG и как я защитаваме от трети страни.

Ние не предоставяме лична информация на трети страни.

Лична информация
Този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме нашият сайт и да го правим по-удобен и по-лесен за употреба.
Тази информация не се споделя с никого извън групата на EUROTVBG и няма да се продава или дава под наем на когото и да било, без личното ви съгласие за това. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.

Обобщена информация
Log Files. Както много други сайтове, и ние получаваме информация от log files. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва: IP адрес, ISP (Internet Service Provider), браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Internet Explorer и Mozilla Firefox ), времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.
Бисквитки (Cookie) е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за cookie можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

EUROTVBG си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.

EUROTVBG не публикува и не разпространява материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упомене това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикува и да не разпространява снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт.

EUROTVBG не публикува невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание.

EUROTVBG не публикува материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал.

EUROTVBG не публикува материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст.

EUROTVBG запазва правото си да прекратява, допълва и променя предлаганите услуги. EUROTVBG не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.
Телефон за контакти 02032 894984
TV Chanels
ТОВА Е БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
EUROTVBG е създадена с цел да предоставя и разпространява Български телевизионни и радио канали във Европа. Без сателитни чинии и договори, само с помощта на интернет връзка, опростен интерфейс, удобни за обслужване приемателни устройства, лесни за инсталиране софтуерни апликации и директен онлайн достъп.